Rólunk


„KURITYÁNÉRT” ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja és közhasznú tevékenysége:

A Kurityánért Alapítvány tevékenysége kiemelten

  Kurityáni fiatalokra irányul. 

 • A település szociálisan hátrányos, kiemelkedő képességű¬középiskolai illetve felsőfokú tanulmányokat folytató lakóinak támogatása. A községért legtöbbet tevékenykedők tárgyi, erkölcsi elismerése. A művészeti, kulturális, szabadidős és sporttevékenységek támogatása,
 • Az egészséges életmód közösségi fejlődésének elősegítése. Az óvodás korúak segítése, óvodás korú szülők közösségének formálása, közösségfejlesztése.
 •    A település fejlesztése (az önkormányzati fenntartású intézmények felújításához, bővítéséhez pályázati úton). A természeti valamint épített környezet védelme. Erdei iskola létesítése.

A nemzetközi, kulturális, baráti és csere kapcsolatok bővítésére.

Tevékenységünk középpontjában

– a pályakezdők, munkanélküliek munkahelyhez juttatása, az időskorúak megsegítésére irányul

                Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében

 • gyűjtések, segélyakciók és egyéb anyagi eszközök megmozgatása útján megfelelő pénzeszközt halmoz fel
 • együttműködik más non-profit szervezetekkel
 • pályázatokon való részvétel útján és pályázatok kiírásával teszi hatékonyabbá működését
 • az alapítvány nevelési és oktatási, ismeretterjesztő, kulturális tevékenységet folytat
 • egyszeri támogatást, ösztöndíjat folyósít

Az alapítvány közhasznú tevékenysége

 • nevelés – oktatás – ismeretterjesztés – képességfejlesztés

Azon közfeladatok, melyekhez kapcsolódóan az alapítvány ezen tevékenységét vészi:

 • kulturális tevékenységek felkarolása

Azon közfeladatok melyekhez kapcsolódóan az alapítvány ezen tevékenységét vészi:

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása: művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése

 • szabadidős és sporttevékenységek támogatása

Azon közfeladatok melyekhez kapcsolódóan az alapítvány ezen tevékenységét végzi:

Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok valamint a fogyatékosok sportjának támogatása

 • egészség megőrzés, betegségmegelőzés

Azon közfeladatok melyekhez kapcsolódóan az alapítvány ezen tevekénységét végzi:

A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése.